BIG BANG BIG BOOM – az élet kezdete és az evolúció … talán a végzetünk is.

BIG BANG BIG BOOM – on the beginning and evolution of life